HUB PRO DIGITÁLNÍ INOVACE

H4DI

KDO JSME?

Hub pro digitální inovace (angl.. Hub For Digital Innovations – zkráceně jen H4DI) je uskupením jeho zakládajících členů, kterými jsou:

Sdružení
CzechInno

zájmové sdružení založené k podpoře rozvoje inovací v českých firmách

Elektrotechnická asociace ČR

sdružení firem a zástupce zaměstnavatelů v oblasti elektrotechniky

Technologické centrum Praha

zájmové sdružení založené šesti odbornými ústavy Akademie věd ČR a nositel sítě Enterprise Europe Network Česká republika

Společnost vědeckotechnických parků ČR

sdružení vědeckých parků, technologických center a podnikatelských inkubátorů z celé ČR.

Strategickými přistupujícími partnery H4DI jsou:

Dlouhodobými strategickými partnery H4DI jsou dále:

 ELA Blockchain Services, a.s.

jako provozovatel první české otevřené blockchainové platformy ELA Blockchain

Vysoká škola obchodní v Praze

jako poskytovatel vysokoškolského vzdělávání v prvním průřezovém multioborovém studijním programu Digitální ekonomika a společnost, jehož cílem je výchova profesionálů v oblasti využívání nových informačních nástrojů při zavádění digitalizace do podniků a společnosti.

České Radiokomunikace, a.s.

jako provozovatel unikátní rozhlasové, televizní a internetové infrastruktury v ČR, iniciátor otevřené platformy pro sdílení dat v rámci internetu věcí CRA IoT HUB a provozovatel platformy na podporu implementace internetu věcí ve firmách i veřejných organizacích IoT Port

Komerční banka, a.s.

jako bankovní instituce nabízející exkluzivně služby a produkty se zárukou Evropské investiční banky a podporující zakládání a růst i digitální transformaci českých firem a organizací

H4DI dále dlouhodobě spolupracuje s dalšími významnými implementačními partnery

Naším cílem je nabídnout českým malým a středním podnikům i veřejným organizacím přístup k technologiím, infrastruktuře a službám, jichž je zapotřebí pro úspěšné zvyšování jejich digitální zralosti a zvládání důsledků čtvrté průmyslové revoluce.

Splňujeme definici Digitálního inovačního hubu a jsme součástí evropského katalogu těchto hubů.

Naše aktuální evropské projekty

Posilování celoevropské spolupráce digitálních inovačních hubů a budoucích Evropských center pro digitální inovace (EDIH)

Celoevropská iniciativa ICT Innovation for Manufacturing k podpoře digitálních inovací v malých a středních firmách napříč Evropou

Podpora implementace digitálních inovací v Evropě a mobilizace regionů ke spolupráci na pokročilých digitálních řešeních

Digitální transformace evropského zemědělského a potravinářského sektoru

Evropská federace hubů na podporu rozvoje služeb založených na datech

Podpora transformace výrobních firem směrem k továrnám budoucnosti při respektování ekologických, digitálních a sociálních výzev

Síť digitálních inovačních hubů na podporu technologického rozvoje v zemích Jižní, Východní a Střední Evropy

CO DĚLÁME?

N

Pořádáme pro firmy osvětové a vzdělávací akce, z nejbližších např:

Pravidelné tematické, regionální a online akce – aktuálně specificky k tématům rozvoje IoT a blockchainu

Mezinárodní fóra pro spolupráci v oblasti digitálních inovací

 

Každoroční přehlídky chytrého podnikání a aktivit českých i ostatních evropských Digitálních inovačních hubů v Praze

 

N

Poskytujeme a podporujeme systematické vzdělávání v oblasti digitálních znalostí a dovedností, např.:

 

Bakalářský studijní program Digitální ekonomika a společnost určený studentům i profesionálům

Systém školení a workshopů k rozšíření dovedností v oblasti  datové analytiky

Základy znalostí potřebné pro pochopení a úspěšnou implementaci umělé inteligence

Základy Průmyslu 4.0 a propojených digitálních řešení pro studenty i pedagogy

N

Usnadňujeme přístup k financování projektů se zaměřením na digitální transformaci, a to:

 

Prostřednictvím našich osvětových a vzdělávacích akcí, individuální asistence při podání Vašich projektů i naší přímé účasti v projektech zaměřených na digitální růst firem a organizací

Při propojování zájemců o finance s jejich poskytovateli – ať už se jedná o veřejné či soukromé finance – v rámci našich matchmakingových aktivit

Z programu Horizont 2020 a Horizont Evropa v rámci služeb Národního informačního místa pro evropský výzkum a asistence národních kontaktních pracovníků

N

Vytváříme prostředí a poskytujeme nástroje pro experimenty s digitálními inovacemi:

Usnadňujeme zájemcům o implementaci robotického řešení orientaci v jejich potřebách a jim odpovídajících nabídkách prostřednictvím aplikace Jak na robota

Umožňujeme experimenty s daty z internetu věcí v rámci platformy pro otevřené sdílení IoT dat (IoT commons)

Nabízíme možnost bezplatného experimentálního ověření blockchainových řešení na platformě ELA Blockchain

N
Realizujeme projekty, jejichž cílem je zprostředkovat šíření digitálního know-how do malých a středních firem:

DigitaliseSME – projekt, jehož cílem bylo pilotní ověření konceptu výměnných pobytů odborníků na digitalizaci v zahraničních malých a středních firmách po celé EU

N
Zprostředkováváme kontakt mezi:

Běžnými „nedigitálními“ malými a středními firmami a organizacemi na straně jednéi  a výzkumnými organizacemi a akademickými institucemi na straně druhé

$

Inovativními firmami a jejich potenciálními partnery

$

Českými i zahraničními Digitálními inovačními huby v rámci projektu DIHNET.EU

$

Všemi, kdo potřebují více informací, kontaktů a možností k tomu, aby se lépe zorientovali ve svých digitálních potřebách a jim odpovídající nabídce řešení pro úspěšnou a férovou digitální transformaci českých firem i organizací a těmi, kdo jim mohou pomoci

PROČ TO DĚLÁME?

Protože věříme, že..

..digitalizovat firmu se vyplatí
..každé digitální řešení má své nutné souvislosti a nad těmi je třeba zamyslet se nejvíce.
..když se spojí ti, kdo mají šanci najít společnou řeč, výsledný efekt může být jen pozitivní.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Přijďte na některou z našich nejbližších akcí
Zapojte se do některého z našich projektů

Kontaktujte nás na:

DOSTÁVEJTE OD NÁS NOVINKY NA EMAIL