HUB PRO DIGITÁLNÍ INOVACE

H4DI

KDO JSME?

Hub pro digitální inovace (angl.. Hub For Digital Innovations – zkráceně jen H4DI) je neformálním uskupením jeho zakládajících členů, kterými jsou:

Sdružení
CzechInno

zájmové sdružení založené k podpoře rozvoje inovací v českých firmách

Elektrotechnická asociace ČR

sdružení firem a zástupce zaměstnavatelů v oblasti elektrotechniky

Technologické centrum Akademie věd ČR

zámové sdružení založené šesti odbornými ústavy Akademie věd ČR a nositel sítě Enterprise Europe Network Česká republika

Společnost vědeckotechnických parků ČR

sdružení vědeckých parků, technologických center a podnikatelských inkubátorů z celé ČR.

Naším cílem je nabídnout českým malým a středním podnikům přístup k technologiím, infrastruktuře a službám, jichž je zapotřebí pro úspěšné zvyšování jejich digitální zralosti a zvládání důsledků čtvrté průmyslové revoluce.
Splňujeme definici Digitálního inovačního hubu a jsme součástí evropského katalogu těchto hubů.

CO DĚLÁME?

N
Pořádáme pro firmy osvětové a vzdělávací akce, z nejbližších např:
Pravidelné  tematické regionální akce 
Zahraniční fórum pro spolupráci v oblasti digitálních inovací Smart Export Fórum 
Přehlídky chytrého podnikání v Praze
Přehlídky chytrého podnikání v Bratislavě
Akce k podpoře vyšší míry využívání robotiky ve firmách
Akce pořádané v rámci sítě Enterprise Europe Network Česká republika
N
Realizujeme projekty, jejichž cílem je zprostředkovat šíření digitálního know-how do malých a středních firem:
DigitaliseSME – projekt, jehož cílem je realizace výměnných pobytů odborníků na digitalizaci v zahraničních malých a středních firmách po celé EU
N
Zprostředkováváme kontakt mezi:
Zájemci o digitální know-how i systematické vzdělávání a odborníky, kteří vzdělávání poskytují
Běžnými „nedigitálními“ malými a středními firmam na straně jednéi a výzkumnými organizacemi a akademickými institucemi na straně druhé prostřednictvím svého zapojení do Platformy CEEInn
$
Inovativními firmami a jejich potenciálními partnery prostřednictvím aplikace Cool B2B Talk a její využívání na akcích hubu

PROČ TO DĚLÁME?

Protože věříme, že..

..digitalizovat firmu se vyplatí
..každé digitální řešení má své nutné souvislosti a nad těmi je třeba zamyslet se nejvíce.
..když se spojí ti, kdo mají šanci najít společnou řeč, výsledný efekt může být jen pozitivní.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

Přijďte na některou z našich nejbližších akcí
Zapojte se do některého z našich projektů

Kontaktujte nás na: